הרב אייל עמרמי, שיעורו של הרב בחיפה – המפתח לשלווה בימים אלו היא הענווה וקבלת הנסיונות, כח אדר תשפ

הרב אייל עמרמי