הרב אייל עמרמי, עין יעקב מסכת שבת, ו טבת תשעח

הרב אייל עמרמי