הרב אייל עמרמי, ליקוטי מוהר”ן תנינא תורה ה’ אות ו’ – ע”י אמונה מכפר עוונותיו, י”ט אייר תש”פ

הרב אייל עמרמי