הרב אייל עמרמי, אמונה ובטחון – הכרה במלכות השם | והמקובל האלקי הצדיק הרב דב קוק שליט”א, ל’ סיון תש”פ

הרב אייל עמרמי