012

הרב אייל עמרמי

“012” from משלי 1 by הרב אייל עמרמי. Track 12.